Wideorelacja z otwarcia wystawy PUNKT BEZ JA

Reklamy

Wystawa Punkt bez JA


Punkt bez JA
Od 12 lipca 2013 do 15 września 2013

Kurator: Bogdan Banasiak, Sylwia Narewska, Katya Shadkovska
Miejsce: Galeria Arsenał elektrownia, ul. Elektryczna 13, wejście od ul. Świętojańskiej
Artyści: Marek Chołoniewski, Norbert Delman, Sasha Galkina, Piotr Grabowski, Małgorzata Gurowska, Alina Gutkina, Ada Karczmarczyk, Jacek Malinowski, Paweł Matyszewski, NeSpoon, Aleka Polis, Konrad Smoleński, Magda Starska, Iza Tarasewicz, Sergey Taushanov, David Ter-Oganyan, Rafał Zajko

wystawa czynna: wtorek – niedziela 10:00-18:00
wstęp bezpłatny
dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Inspiracją wystawy Punkt bez JA była koncepcja jednego z myślicieli postmodernistycznych, Gilles’a Deleuze’a, dotycząca rhisome, czyli kłącza.

Czym jest kłącze?

Pierwsze, najprostsze skojarzenie prowadzi do świata roślin. Deleuze rozciąga je na całą rzeczywistość. Według niego kłącze to „..dziczka, skomplikowany system podziemnych pędów lub nadziemnych korzeni, kłąb, bulwa, cebulka. Kłącze to ziemniak i perz, zgraja szczurów i zwierzęce nory, mrówki i trawa. Rizomatyczny jest język i pamięć, tkanka glejowa i nitki marionetki, aparalelna ewolucja osy i orchidei, kota i pawiana, wschodnie ogrodnictwo »klonów« i amerykański kapitalizm, underground i bitnicy”[1].

_MG_4869 _MG_4871 _MG_4625_MG_4623_MG_4885 _MG_4887 _MG_4900 Iza Tarasewicz NeSpoon Norbert Delman Piotr Grabowski

W ujęciu Deleuze’a kłącze to model świata i rzeczywistości, jak również kondycja współczesnego człowieka. Cechuje je struktura niehierarchiczna: „rośliny tworzą kłącze z wiatrem, ze zwierzętami, z ludźmi, my zaś tworzymy kłącze wespół z naszymi wirusami albo raczej nasze wirusy pozwalają nam tworzyć kłącze z innymi zwierzętami”[2]. Kłącze jest zdecentralizowane i rozrasta się w niekontrolowany, zawiły świat poglądów, przekonań i współczesnych postaw. Kłącze jest również jak książka, w której otwarty tekst rozprzestrzenia się we wszystkich kierunkach, na wielu płaszczyznach; jest również jak sieć czy z-łącze, w którym dowolny jego punkt może być połączony z każdym innym punktem – odmiennego rodzaju, źródła… Przerwane w dowolnym miejscu odrasta, ulega zniekształceniu, wyrasta…

Poprzez wystawę „Punkt bez JA” chcielibyśmy ukazać, że koncepcja Deleuze’a może stanowić istotny punkt odniesienia dla współczesnego człowieka oraz zbadać, jak przekłada się ona na różne aspekty otaczającej nas rzeczywistości. Na rzeczywistość tę składają się z jednej strony narastające napięcie i niepokój, kryzys ekonomiczny i wynikający z niego brak poczucia bezpieczeństwa. Osłabione kontakty i relacje międzyludzkie, które potęgują samotność, a nieraz również poczucie odrzucenia i izolacji (co wydaje się paradoksem wobec stale rozwijających się możliwości komunikacji). Wszechobecne media bombardujące nas złowieszczymi lub bezwartościowymi informacjami. Rozrastające się mechanizmy kontroli, w sposób niejawny wpływające na podświadomość i sterujące naszymi codziennymi zachowaniami.

Z drugiej strony kłącze charakteryzuje się niezwykle pozytywną energią. Kłącze to wielość i witalność, co w przełożeniu na rzeczywistość oznacza różnorodność możliwości, otwarcie, brak ograniczeń oraz w rezultacie (potencjalną) wolność, swobodę wyboru i samookreślenia. Ta wolność wyboru pozwala nam decydować, kim chcemy być, w jakim kierunku pragniemy podążać, a w konsekwencji – kreować własną rzeczywistość.

Nawiązanie do teorii Deleuze’a wydaje się więc uzasadnionym posunięciem. Najbardziej zależy nam na ukazaniu problemu w kontekście praktyki artystycznej, tak aby teoria nie dominowała nad obserwacją zachowań społecznych…


[1]Gilles Deleuze, Felix Guattari, Kłącze. Przeł. Bogdan Banasiak. „Colloquia Communa 1988” nr 1-3, oraz: Bogdan Banasiak, Nomadologia Gilles’a Deleuze’a.

[2]Bogdan Banasiak, op.cit.

więcej informacji o wystawie: http://galeria-arsenal.pl/pl/wystawy/punkt-bez-ja.html

Wyniki konkursu fotograficznego „Mój zwierzak”

Poniżej prezentujemy zwycięskie zdjęcia w konkursie fotograficznym „Mój zwierzak”, towarzyszącym wystawie Animal Planet. Wystawa czynna do 4 lipca 2013 w Galerii Arsenał elektrowni.

1. nagroda jury 2.nagroda jury3. nagroda jury1. wyroznienie jury 2. wyroznienie jury 3. wyroznienie jurydodatkowe wyroznienie jury dodatkowe wyroznienie jury2 dodatkowe wyroznienie jury3 nagroda publicznosci1 nagroda publicznosci2a nagroda publiczności2bszczegółowe informacje o wynikach konkursu fotograficznego:
http://galeria-arsenal.pl/wystawy/wyniki-konkursu-fotograficznego-moj-zwierzak.html

Wystawa Rzeczy i ludzie

_MG_3834 _MG_3919 _MG_3915 _MG_3907 _MG_3927_MG_3903 _MG_3902 _MG_3881 _MG_3849_MG_3854

Rzeczy i ludzie
od 21 czerwca do 29 sierpnia 2013
otwarcie wystawy o godz. 18:00
Kurator: Michał Jachuła
Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2

wtorek – niedziela 10:00-18:00
wstęp bezpłatny

Rzeczy i ludzie / Things and People
Dineo Seshee Bopape, Tymek Borowski, Rafał Bujnowski, Marta Mariańska, Paweł Matyszewski, Shana Moulton, Pavla Sceranková, Jiří Skála, Pavel Sterec

Zjawiska i zmiany zachodzące w społeczeństwie są ważną częścią antropologii rzeczy – nurtu antropologii zajmującego się szeroko pojętą problematyką stosunku człowieka do rzeczy. Podobne poszukiwania można zauważyć na obszarze sztuki – wielu twórców bierze na warsztat przedmioty, które stają się bohaterem, tematem, punktem wyjścia czy istotą finalnego dzieła. Zainteresowanie artystów kulturą materialną i znaczeniem przedmiotów obecne jest w sztukach plastycznych od dawna, jednak w ostatnich latach daje się zaobserwować wzmożoną refleksję artystyczną dotyczącą człowieka ukazanego przez pryzmat przedmiotów. Poprzez obiekt czy rzecz artyści przyglądają się wybranym grupom społecznym, badają różnorodne tożsamości kulturowe, próbują ukazać ducha czasu i miejsca.
Hasło „Rzeczy i ludzie” zawarte w tytule wystawy wskazuje na szeroki zakres tematyczny projektu, począwszy od wzajemnych relacji ludzi i rzeczy, poprzez kwestię materialności i trwania rzeczy w czasie, a kończąc na symbolicznych wartościach przedmiotów. Tytuł projektu został zaczerpnięty z publikacji „Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności”, wydanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w 2008, pokazującej zintensyfikowaną w ostatnich latach refleksję nauk humanistycznych nad materialnością.
Wystawa prezentuje twórczość dziewięciorga artystów urodzonych w latach 70. oraz pierwszej połowie lat 80. XX w. W Galerii Arsenał zobaczyć można prace podejmujące wątki emocjonalnych, obsesyjnych i sentymentalnych związków ludzi z przedmiotami. Ważnymi zagadnieniami obecnymi na wystawie są rzeczy jako obiekty indywidualnych badań, rzeczy jako element dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, jak również warunki i okoliczności produkcji przedmiotów. Dineo Seshee Bopape, Pavla Sceranková oraz Jiří Skála wystawiają swoje prace w Polsce po raz pierwszy. Tymek Borowski, Marta Mariańska, Paweł Matyszewski, Dineo Seshee Bopape, Jiří Skála i Pavel Sterec pokazują w Arsenale nowe prace lub specjalne odsłony projektów rozwijanych w ostatnich latach.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

więcej o wystawie:
http://galeria-arsenal.pl/pl/wystawy/rzeczy-i-ludzie.html